soma fm lush stream soma online will soma show up on a hair test

is tramadol controlled substance in wisconsin buy cheap tramadol hur fungerar tramadol

tudo sobre o medicamento tramadol buy tramadol tramadol y gabapentina

what are the side effects of tramadol in cats buy tramadol alergia ao tramadol

mixing vicodin and xanax high buy xanax klonopin vs xanax for tinnitus

tramadol plus wellbutrin tramadol 50mg tramadol zoloft reaction

tramadol withdrawal oxycontin cheap tramadol how do i get high off tramadol

valium or zoloft diazepam 5mg is xanax more potent than valium

tramadol increased thirst buy tramadol tramadol gotas wikipedia

valium for sadness valium online no prescription valium Tucson

Hydrologický průzkum v povodí rybníku Chlum

Na základě spolupráce s Městem Mladá Boleslav byl zajištěn odbornou společností hydrologický průzkum v okolí rybníka Chlum, který by měl zhodnotit technické možnosti zlepšení přítoku vody do rybníka, z kterého zbývá doslova již jen mokrá louže. Za organizaci se šetření zúčastnil předseda Jan Bačina a Jiří Smetana. Obáváme se, že v současných suchých letech je možnost naplnění rybníka, na kterém své rybářské začátky zažily generace malých rybářů, málo reálná, ovšem budeme  čekat na závěry příslušného projektanta.

Oto Hlaváč