will soma show up on a ua discount soma soma plus braila

can you have withdrawals from tramadol buy tramadol online frankie boyle tramadol nights 4od

buy diazepam Oxnard buy valium diazepam buy Peoria

can you take acetaminophen and tramadol together tramadol online cod tramadol many get high

tramadol side effects high blood pressure cheap tramadol order ultram Tulsa

tramadol 50 mg tab amn tramadol 50mg tramadol 25mg for dogs side effects

valium and erectile dysfunction diazepam 5mg can i take valium and percocet together

nolotil o tramadol buy tramadol online can tramadol be used for premature ejaculation

tramadol precio en chile order tramadol online cod tramadol dosage for 7lb dog

putting xanax in drinks buy xanax xanax cutie

Nález uhynulých ryb na Jizeře v Debři

Dne 19. listopadu 2021 od lovícího dostala MO upozornění, že je v úseku Jizery pod novým mostem v Debři mnoho uhynulých ryb. Bezprostředně po oznámení provedl pan Vladimír Kalista (vedoucí odboru čistoty vod MO Mladá Boleslav) šetření v předmětném úseku, při kterém bylo zjištěno, že jsou uhynulé ryby nalezeny pouze pod schůdky k Jizeře pod novým mostem. Odhadem 300-400 kusů menších plotic a okounů. Ze zjištěného vyplývá, že se nejedná o úhyn ryb v řece, ale o ryby, které zřejmě někdo v dobré vůli zachraňoval z vyloveného rybníka a nasazoval do Jizery. V předmětném místě organizace v dohledné době ryby nenasazovala.

Radek Zahrádka