Informace členům

S příchodem konce tohoto roku  a také vánočních svátků  se blíží nový rok 2024  a také  druhá polovina volebního období.

Pro nás to znamená ukončení rybářské sezony vrácením statistik za rok 2023, vyplněné i prázdné,  aby mohlo být provedeno řádné zpracování návštěv na revírech a druhu ulovených ryb včetně docházek k vodě na jednotlivých revírech.  Statistiky, které budete vracet, Vám vydávaly po několik volebních období paní Věra Lachmanová a p. Marie Rohanová., které patřily pod hospodářský odbor, vedený př. Zahrádkou.

Na základě ukončení prodeje povolenek  výbor a členové MO děkují za dlouholetou spolupráci oběma pracovnicím.  Z tohoto důvodu byly provedeny změny v DOPISE   pro členy v odst. PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE o změnách prodeje.

Zahájení prodeje členského poplatku a povolenek spojenou s úhradou členských povinností odsouhlasených a VČS 2023 dochází k uvedeným změnám v Dopise pro členy

Prodej nadále bude zajišťovat paní Filková a pan Mudroch.

Jak jste byli již informáni zavádí se RIS do systému. Pravděpodobně  bude docházet při uvedených změnách ke zpomalení výdeje , což společně zvládneme.

Děkuji př. Zahrádkovi a jednateli př. Hlaváčovi, kteří se na tomto podílejí. Děkuji také členům, že svým přístupem tuto změnu pomohou překonat.

Přejeme  Vám i Vašim rodinám hodně spokojenosti, zdraví, krásné Vánoce a všechno nejlepší do nového roku 2024 a dobrou rybářskou sezonu.

Petrův zdar !

Hospodář Radek Zahrádka, předseda Jan Bačina, jednatel Oto Hlaváč