tramadol blood concentration tramadol online tramadol vs nucynta

dosis letal valium valium online is it safe to drink alcohol after taking valium

soma ak parti konvoyu generic soma will soma help a headache

tramadol reorder tramadol online overnight tramadol tabletas precio mexico

meds for tramadol withdrawal tramadol 50mg tramadol Mesa

history of tramadol hydrochloride tramadol cheap recreational dose tramadol bluelight

is it safe to take acetaminophen with tramadol buy tramadol online how to boost tramadol high

xanax picture of pill buy xanax what are symptoms of xanax withdrawal

buy diazepam Minneapolis buy valium online can you get valium in bali

tramadol pill injection tramadol 50mg patient controlled intravenous analgesia with tramadol for labor pain relief

Informace pro členy MO za II. čtvrtletí 2021

Z usnesení vlády z dubna 2020 bylo nezbytně nutné dodržet opatření, která minimalizovala možnost přenosu nákazy, ale začalo docházet k pozvolnému rozvolňování.

Jindřich Včelák oznámil složení funkce jednatele a člena výboru ze zdravotních důvodů dne 19. dubna 2021.

Jindřich Včelák začínal s rybařinou v roce 1957. Pracoval jako člen dozorčí komise MO, později jako její předseda. Byl též členem dozorčí komise SÚS, ve kterém pracoval dlouhá léta. Dále následovalo v roce 2006 zvolení do výboru MO a také zvolení do funkce jednatele. Za příkladné plnění mu byla udělena na návrh MO a výboru SÚS tato vyznamenání: Šimkův odznak bronzový, Tejčkův odznak stříbrný a za příkladné plnění úkolů mu byl propůjčen Liškův odznak zlatý.  Na návrh MO ČRS mu byla propůjčena jako nejvyšší rybářské ocenění Medaile za mimořádné zásluhy o rozvoj ČRS.

Patří mu poděkování za jeho dlouholetou práci.

Za výbor MO ČRS Mladá Boleslav

Oto Hlaváč                                                         Radek Zahrádka                                               Jan Bačina

Jednatel MO                                                     Hospodář MO                                                   Předseda MO