tramadol hcl sexual side effects tramadol 50 mg tramadol sr 100mg

cross sensitivity tramadol codeine cheap tramadol online tramadol sirve para el dolor de muela

will tramadol make your dog sleepy tramadol reviews que reacciones tiene el tramadol

can tramadol make you trip tramadol 50 mg tramadol clorhidrato sol oral

so soma sf menu generic soma перевод песни tiamat love is as good as soma

soma drug interactions alcohol buy cheap soma buy soma online Oceanside

tramadol online El Cajon buy tramadol harga obat generik tramadol

buy ambien Florida buy ambien online taking ambien cr and ambien together

tramadol and chronic renal failure tramadol 50 mg inyeccion de ketorolaco con tramadol

vacation rental soma san francisco buy soma soma breaks down into

Výbor zvolil nového jednatele MO Mladá Boleslav.

Na předsednictvu dne 24. dubna 2021 byl projednán návrh na obsazení funkce jednatele MO Otou Hlaváčem, kterému přítel Včelák předal protokolárně tuto funkci.

Při předpokladu rozvolnění na návrh výboru uspořádat rybářské závody MO a závod o Pohár předsedy MB. Dále probíhalo nasazení štiky, úhoře monté, nasazení kapra bude dle možností dodavatelů. Dále probíhaly všechny plánované akce, společné brigády.

Za mládež: rybolovná technika Hořovice, krajské kolo Zlatá udice, národní kolo Zlatá udice Hradec Králové – na kterém získal 1. místo Jan Linhart mladší, výbor děkuje za reprezentaci MO a celého SÚS.

Dále informace o výroční schůzi MO bude řešeno formou delegátů nejpozději v září, datum schůze bude určen v srpnu 2021.

Zarybňování bude probíhat dle možností rybářství Chlumec nad Cidlinou.

Všechny jednotlivé body jsou již prezentovány na našich webových stránkách, přesto je však uvádím v Informacích pro členy za II. čtvrtletí.

Za výbor MO

Oto Hlaváč – jednatel                    Zahrádka Radek – hospodář                      Bačina Jan – předseda

V Mladé Boleslavi, dne 26. června 2021