weather in soma bay now cheap soma manga shokugeki no soma ch. 34 th ไปคิง

buy xanax discount xanax pills xanax food taste

how much does 2mg valium cost buy diazepam online valium to help sleep

amwaj orchide resort soma bay 5* отзывы soma 350 mg soma breakfast burrito

green vs yellow xanax buy xanax online is valium or xanax better for anxiety

safe amount tramadol buy tramadol online tramadol peak and trough

tramadol plus ambien ambien medication best way to get high off ambien

tramadol capsule 120mg tramadol online pharmacy can you take nurofen plus with tramadol

mixing tramadol and sumatriptan tramadol 50 mg tramadol diazepam combination

che cosa e il valium buy valium online without prescription valium drugs-forum.com

Výbor zvolil nového jednatele MO Mladá Boleslav.

Na předsednictvu dne 24. dubna 2021 byl projednán návrh na obsazení funkce jednatele MO Otou Hlaváčem, kterému přítel Včelák předal protokolárně tuto funkci.

Při předpokladu rozvolnění na návrh výboru uspořádat rybářské závody MO a závod o Pohár předsedy MB. Dále probíhalo nasazení štiky, úhoře monté, nasazení kapra bude dle možností dodavatelů. Dále probíhaly všechny plánované akce, společné brigády.

Za mládež: rybolovná technika Hořovice, krajské kolo Zlatá udice, národní kolo Zlatá udice Hradec Králové – na kterém získal 1. místo Jan Linhart mladší, výbor děkuje za reprezentaci MO a celého SÚS.

Dále informace o výroční schůzi MO bude řešeno formou delegátů nejpozději v září, datum schůze bude určen v srpnu 2021.

Zarybňování bude probíhat dle možností rybářství Chlumec nad Cidlinou.

Všechny jednotlivé body jsou již prezentovány na našich webových stránkách, přesto je však uvádím v Informacích pro členy za II. čtvrtletí.

Za výbor MO

Oto Hlaváč – jednatel                    Zahrádka Radek – hospodář                      Bačina Jan – předseda

V Mladé Boleslavi, dne 26. června 2021