soma würfel 4.klasse soma online produtos notaveis soma de quadrados

get carisoprodol Alabama buy soma online soma dos termos de uma pg exercícios resolvidos

what is tramadol 100 used for buy tramadol tramadol produce gastritis

acetaminofen mas tramadol presentacion tramadol without prescription tramadol street cost

manisa soma traktör kazası buy soma diferença entre adição e soma

condicion de venta tramadol order tramadol online cod tramadol 1177

cheap ambien india buy zolpidem zolpidem Boulder

soma ecem otomotiv soma online manisa soma bozarmut ilkokulu

what is tramadol hydrochloride capsules tramadol 50 mg does tramadol cause pinpoint pupils

where can i sell tramadol buy tramadol online get ultram Fort Wayne

Kontroly našich revírů budou pokračovat

IMG_2111V neděli dne 08.03.2020 provedl člen rybářské stráže kontrolu rybářského revíru 411027 Jizera, kde zjistil dvě osoby při lovu ryb, z nichž jeden nevlastnil rybářský lístek ani jiné povolení k chytání ryb. Jednalo se dle totožnosti o muže polské národnosti, který porušil zákon č. 99/2004Sb. Zjištěné protiprávní jednání bylo předáno ke správnímu řízení Magistrátu města Mladá Boleslav. Rybářské náčiní bylo na místě dotyčnému odebráno a předáno správnímu orgánu příslušnému odboru, jako důkaz. Druhý zjištěný muž dle totožnosti rovněž občan polské národnosti, který chytal ryby nepovoleným způsobem a to lovem přívlačí v době hájení dravých ryb. Dále muž neměl u sebe povinnou výbavu (podběrák) a v dalším případě ještě zjištěno, že muž neměl řádně zapsanou docházku k rybolovu a v předchozích záznamech docházka nesprávně vyplněná. V tomto případě muži byla zadržena povolenka, která bude předána příslušné organizaci, která povolenku vydala včetně všech důkazů a kde se následně bude celá věc s mužem řešit.   

Člen rybářské stráže 

J.Cepek

IMG_2134 IMG_2128